İş Akış Süreçleri

825 defa okundu

PDB.İA.001-Akademik Personel İlan İşlemleri

PDB.İA.002-Akademik Personel Norm Planlama İşlemleri

PDB.İA.003-Profesör Kadrosuna Atama

PDB.İA.004-Doçent Kadrosuna Atama

PDB.İA.005-Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna Atama

PDB.İA.006-Öğretim Görevlisi Kadrosuna Atama

PDB.İA.007-Araştırma Görevlisi Kadrosuna 50-d Kapsamında Atama

PDB.İA.008-Kuruma Tekrar Dönüş Nedeniyle Atama

PDB.İA.009-Öğretim Elemanı Yetiştirme Kapsamında İstihdam (Kuruma Gelen)

PDB.İA.010-Öğretim Elemanı Yetiştirme Kapsamında İstihdam (Kurumdan Giden)

PDB.İA.011-Öncelikli Alan Kapsamında Atama

PDB.İA.012-Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamı

PDB.İA.013-Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanının Görev Süresinin Uzatılması

PDB.İA.014-Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanının Unvan Değişikliği

PDB.İA.015-Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanının Ücret Değişikliği

PDB.İA.016-OHAL Komisyon Kararı Üzerine Atama

PDB.İA.017-Ecnebi Memleketlere Gönderilen Talebelerin Yurda Dönüşü Üzerine Yapılan Atamalar

PDB.İA.018-Mahkeme Kararları Üzerine Yapılan Atamalar

PDB.İA.019-2547 sayılı Kanunun 13-b-4 Maddesi Kapsamındaki Görevlendirme İşlemleri

PDB.İA.020-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu_nun 37 nci Maddesi Kapsamındaki Görevlendirme İşlemleri

PDB.İA.021-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu_nun 38 nci Maddesi Kapsamındaki Görevlendirme İşlemleri

PDB.İA.022-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu_nun 39 nci Maddesi Kapsamındaki Görevlendirme İşlemleri

PDB.İA.023-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Madde 40-b Kapsamındaki Görevlendirme İşlemleri

PDB.İA.024-4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Kapsamındaki Görevlendirme İşlemleri

PDB.İA.025-Doktor Öğretim Üyesi Görev Süresi Uzatma İşlemleri

PDB.İA.026-Öğretim Görevlisi Görev Süresi Uzatma İşlemleri

PDB.İA.027-Araştırma Görevlisi Görev Süresi Uzatma İşlemleri

PDB.İA.028-Akademik Personelin Derece Terfi İşlemleri

PDB.İA.029-Akademik Personelin Kademe Terfi İşlemleri

PDB.İA.030-Akademik Personelin Kadro İhdas İşlemleri