21 Ekim 2021 Perşembe

Pasaport

1592 defa okundu

1.Kimler hususi damgalı(Yeşil) Pasaport alabilirler?

5682 Sayılı Pasaport kanununun 14. Maddesinde yer alan kişilere (birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine) 5 yıl süreli olarak İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri tarafından verilir. Harca tabi olmayıp yeni pasaportlarda sadece cüzdan bedeli alınır. (5682 sayılı Kanun md.14)

 

2.Hususi damgalı pasaport (Yeşil Pasaport) alabilmek için istenilen belgeler nelerdir?

Emekliler/Ayrılanlar için:

Üniversitemizden emeklilik veya müstafi, çekilme ve İstifa gibi sebeplerden dolayı ayrılmış olan kişiler Başkanlığımıza bir dilekçe ile müracaat ederler, Başkanlığımızdan alacağı Emekli veya ayrıldığı(Müstafi, Çekilme, İstifa) tarihteki kadro derecesini gösteren belge ile İl Nüfus Müdürlüğüne müracaat ederek işlemi tamamlarlar.

Çalışanlar için:

a) Başvuru Formu (Hususi Pasaport Talep Formu)

b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Yukarıdaki belgeleri(çalışanlar/birinci derece yakınları) Personel Daire Başkanlığına teslim eder, Üniversitemiz tarafından doldurulup onaylanmış ve mühürlenmiş olan form, Nüfus Cüzdanı ve varsa mevcut pasaportları ile İl Nüfus Müdürlüğüne müracaat ederek işlemi tamamlarlar. Online randevu işlemlerine https://randevu.nvi.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

3.Hizmet damgalı (Gri) pasaport alabilmek için nereye müracaat etmem gerekir?

Öncelikle yurtdışında görevlendirildiğinize dair Rektörlük Olurunun alınmış olması gerekir. Görevlendirme  işlemleri yapıldıktan sonra Hizmet Pasaport Talep Formu üzerinde belirtilen belgeleri tedarik ederek görevli olduğu birimin üst  yazısıyla Personel Daire Başkanlığı’na müracaat edilir.

 

İDARİ KADRO

DÖKÜMANLAR

MEVZUAT

 

KURUM İDARİ KURULU

SENDİKA ÜYE SAYILARI

WHATSAPP

TWEET

HİZMET İÇİ EĞİTİM