*Yükseköğretim Kurumlarında yabancı uyruklu öğretim elemanı çalıştırılması hususu 2547 sayılı Kanun'un 34 üncü maddesinde hükme bağlanmıştır.
Yabancı uyruklu öğretim elemanı istihdamına ilişkin düzenlemeler Yükseköğretim Kurulu tarafından tesis edilmektedir.
Yapılan düzenlemelere ilişkin usul, esas, genelge vb. doküman aşağıda sunulmuştur.
 
* Gerekli Belgeler
   a) İlk defa çalıştırılacaklar için:
- Dilekçe (Yabancı Kimlik No var ise  belirtilmesi gerekmektedir)
- Özgeçmiş (3 adet fotoğraf)
- Pasaport fotokopisi
- Diploma ve tercümeleri (Tasdikli-Noter veya yeminli tercüman)
- Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Formu
- Bilgi Formu
- Bilgi Derleme Formu
- Açık Kimlik
- Vize Talep Formu
- Tip Sözleşmesi
- İstihdam Gerekçesi
- Yönetim Kurulu Kararı ve Birim teklifi
- Akademik kariyerini gösterir belgenin tercüme edilmiş örneği
- Yabancı dil eğitimi verecekler için uluslararası genel kabul gören sertifika
- Üniversite inceleme ve değerlendirme komisyon raporu ve Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu 
-Üniversite Yönetim Kurulu Kararı
 
   b) Önceden aynı yerde çalışanlar için:
- Üniversite Yönetim Kurulu Kararı
- Gerekçe
- Üniversite inceleme ve değerlendirme komisyon raporu ve Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu 
- Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Formu
- 2 adet fotoğraf
- Pasaport Fotokopisi
- Süre Uzatma Formu
- Bilgi Derleme Formu
 
* 2527 sayılı Kanun uyarınca Türk soylu yabancı uyruklu öğretim elemanlarının ülkemizde görevlendirilmelerine ilişkin işlemler için gerekli belgeler:
- Üniversite Yönetim Kurulu Kararı
- Öğrenim durumu ile ilgili belgeler
- Açık Kimlik
- Erkekler için askerlik belgesi