A- 657 sayılı Kanunun 4/A (Memur) Maddesi Kapsamında olanlar ve Akademik Personel

1.Askere sevk belgem geldi ne yapmalıyım?

Askerliğiniz süresince aylıksız izinli sayılmanız için askere sevk belgenizi aldığınızda gecikmeye mahal vermeden bir dilekçe ekinde biriminize teslim etmeniz gerekmektedir. (657 sayılı Kanun md. 108/G)

 

2.Askerliğimi bitirdim görevime geri dönmek istiyorum, ne yapmalıyım?

Askerlik terhis tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde, terhis belgenizi göreve başlamak isteğinizi bildiren bir dilekçe ekinde biriminize teslim etmeniz gerekmektedir. (657 sayılı Kanun md.83)

 

B- 657 4/B (Sözleşmeli Personel)

1.Sözleşmeli personelim, askere sevk belgem geldi ne yapmalıyım? 

Askere sevk tarihinden itibaren hizmet sözleşmeniz sonlandırılılacağından (askerliğiniz süresince pozisyonunuz saklı tutulacaktır.) askere sevk belgenizi aldığınızda gecikmeye mahal vermeden bir dilekçe ekinde biriminize teslim etmeniz gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Ek Md.-1)

 

2.Sözleşmeli personelim, askerliğimi bitirdim görevime geri dönmek istiyorum, ne yapmalıyım?

Askerlik terhis tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde, terhis belgenizi göreve başlamak isteğinizi bildiren bir dilekçe ekinde biriminize teslim etmeniz gerekmektedir. Talebinizin rektörlüğe ulaşmasından sonra hizmet sözleşmeniz taraflarca imzalanacak ve ardından görevinize başlayabileceksiniz. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Ek Md.-1)

 

C- 657 4/D (İşçi/Sürekli İşçi)

1.Sürekli işçi personelim, askere sevk belgem geldi ne yapmalıyım? 

İşten çıkış işleminizin yapılabilmesi için askere sevk belgenizi aldığınızda gecikmeye mahal vermeden bir dilekçe ekinde biriminize teslim etmeniz gerekmektedir.

 

2.Sürekli işçi personelim, askerliğimi bitirdim görevime geri dönmek istiyorum, ne yapmalıyım?

Göreve başlamak istediğinize dair dilekçeyi (ekinde terhis belgesi olacak şekilde) askerlik terhis tarihinden itibaren en geç 2 (iki) ay içinde  biriminize vermeniz gerekmektedir. (4857 sayılı İş Kanunu md.31, dördüncü fıkra)