1.Aday Memurluk süresi ne kadardır?

Kamu hizmet ve görevlerine ilk defa atananlar için adaylık süresi, atandıkları tarihten başlamak üzere bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. Üniversitemizde bir yılını tamamlayan ve adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerini başarı ile tamamlayan aday memurlar asil memur olarak atanmaktadır. (657 sayılı Kanun md. 54)

 

2.Aday Memurluk süresi içerisinde başka bir kuruma geçebilir miyim?

Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz. (657 sayılı Kanun md. 54 )

 

3.Aday Memurken KPSS sınavına girdim ve farklı bir kuruma yerleştirildim. Bu durumda naklen atanmam mümkün müdür?

Bu durumda personelin naklen atanması mümkündür.

 

4.Aday memurlara yönelik eğitimlerin süresi ne kadardır?

Temel eğitim süresi on günden az iki aydan çok olamaz. Hazırlayıcı eğitim bir aydan az 3 aydan çok olamaz.Staj iki aydan az olmamak kaydıyla adaylık süresi içinde tamamlanır. (Aday Memurların Yetiştirilmesine ilişkin Genel Yönetmelik md. 4 b-c-d)

 

5.Eğitimin sonunda bir sınav yapılıyor mu?

Eğitimin sonunda sınav yapılmaktadır. Sınav Üniversitemizce çoktan seçmeli yapılmakta olup; değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. 60 ve daha yukarı alanlar başarılı sayılır. (Aday Memurların Yetiştirilmesine ilişkin Genel Yönetmelik md. 12)

 

6.Sınavda başarısız olanların durumu ne olur?

Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir. (657 sayılı Kanun md. 56 )

 

7.Sınava katılmama halinde nasıl uygulama yapılır?

Sağlık sebepleri dışında sınava katılmayanlar başarısız sayılır. Sağlık sebebiyle sınava katılmayanların sınavları adaylık süresi içinde uygun bir zamanda yapılır. (Aday Memurların Yetiştirilmesine ilişkin Genel Yönetmelik md. 15)

 

8.Aday Memurluk süresi içerisinde disiplin cezası alırsam ne olur?

Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir. (657 sayılı Kanun md. 56)

 

9.Adaylık süresi sonunda başarısız olursam ne olur?

Adaylık süresi içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. (657 sayılı Kanun md. 57)

 

10.Adaylık süresi içinde ya da sonunda ilişiğim kesilir ise tekrar devlet memuru olabilir miyim?

Adaylık devresi içinde veya sonunda, Kanunun 56 ncı ve bu maddesi hükümlerine göre ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar. (657 sayılı Kanun md. 57)