Yayın Tarihi: 16.08.2023 13:57

Üniversitemiz Senatosunun 20.10.2020 tarihli ve 57/9 sayılı kararıyla kabul edilen; Yükseköğretim Genel Kurulunun 10.12.2020 tarihli toplantısında uygun görülen “Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecek olup Üniversitemiz birimlerine atanacak ve yeniden atamalarda (süre uzatma) bu yönergeye göre işlem tesis edilecektir.

İlgili yönergeyi indirmek için tıklayınız.