Yayın Tarihi: 16.08.2023 13:57

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" gereğince; Üniversitemiz birimlerinin belirledikleri norm kadro planlamaları, birimlerden gelen talepler doğrultusunda 18.12.2020 tarihli ve 71/4 sayılı Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiştir.

Kadro planlamasına ulaşmak için tıklayınız.