Birim Kalite Komisyonu

58 defa okundu

 

ADISOYADI

UNVANI

GÖREVİ

Hüseyin  ÖZKAN

Daire Başkanı

Kalite Komisyonu Başkanı

Yasin AKKAYA

Şube Müdürü

Kalite Yönetim Temsilcisi

Fatma GELİR

Şef

Kalite Komisyon Üyesi

Aliihsan ATAN

Bilgisayar İşletmeni

Kalite Komisyon Üyesi